Ceník / Obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ: NA ZPRÁVY SMS NEODPOVÍDÁME. Děkujeme za pochopení.

PROVOZNÍ DOBA KURÝR BOHEMIA

 

OBJEDNÁVKY - pondělí až pátek od 8 do 17 hod.

VÍKENDY A SVÁTKY - od 10 do 17 hod.

 

INFOLINKA tel.: 603 170 564 - denně do 18 hodin

 

DORUČUJEME - pondělí až pátek od 8 do 18 hod. 

VÍKENDY A SVÁTKY - od 10 do 18 hod. + příplatek 250 Kč

__________________________________________________________________________________

DORUČENÍ MIMO STANDARDNÍ PROVOZNÍ DOBU 

při objednávce 48 hod. předem + příplatek 200 Kč

při objednávce méně než 48 hod. předem + příplatek 300 Kč

____________________________________________________


CENÍK / OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ceny za jednotlivé služby jsou stanoveny uvedenou cenou při výpočtu trasy naší trasovací a cenovou kalkulačkou, nebo jsou uvedeny přímo u popisu způsobu pro jejich poskytování. Objednávkou daných kurýrních služeb tyto jejich objednavatel plně akceptuje. 

Obchodními podmínkami se rozumí veškerý text uvedený na tomto webu ohledně  poskytování kurýrních služeb - popis služby, uvedená cena za její poskytnutí a další. V případě učinění objednávky námi poskytovaných kurýrních služeb tyto objednavatel plně akceptuje a jsou pro něj závazné.

Pokud není objednávka učiněna v naši provozní bude zpracována a doručena následující pracovní den.

Veškeré platby za jakékoliv úkony spojené s převzetím a doručením zásilky krom čekání a manipulace se zbožím se u nás neúčtují. Úkony spojené s doručením zásilky jako dobírka, zásilka do vlastních rukou, info o doručení zásilky, potvrzení o převzetí zásilky + scan, doručení v daném čase, doručení za přítomnosti třetí osoby-svědka převzetí zásilky a další, se u nás neúčtují. Stejně tak se neúčtují poplatky za velikost vozu osobní auto sedan, osobní auto combi a Pick Up.

Platba hotově

Platí v hotovosti odesílatel kurýrovi při převzetí zásilky pro její doručení

Platba na dobírku

Platí v hotovosti příjemce zásilky kurýrovi při jejím doručení

Bezhotovostní platba na náš b.ú. 115-379590227/0100

Pouze po předešlém upozornění na tel.: +420/ 603 170 564 a na základě dohody s našim dispečinkem.

Otevřený účet

Platba se provádí bezhotovostně na základě registrace stálého odběratele (smluvní vztah) našich kurýrních služeb a je podmíněna stanoveným finančním obratem, či určitým dohodnutým počtem uskutečněných zakázek za kalendářní měsíc, za což je odběrateli vystavena faktura v měsíci po měsíci kdy pro něj byly námi služby provedeny.

Pokud má být zásilka doručena v den objednání kurýrní služby,

je potřeba její objednávku uskutečnit nejdéle do 17 hodin v daném dni a zajistit, aby ji měl na místě doručení kdo převzít i po 19 hodině daného dne. Jinak bude zásilka doručena automaticky následující den o čemž bude zadavatel, čí odesílatel informován kurýrem. Je možné se dohodnout i jnak.

V případě, že nebude adresát zastižen

bude na něj zvoněno, opakovaně mu bude voláno a bude mu zaslána zpráva SMS na zadavatelem uvedené telefonní číslo na příjemce zásilky a o případné nemožnosti mu doručení zásilky bude informován telefonicky nebo zprávou SMS zadavatel zakázky. Pokud zadavatel-objednavatel služby bude požadovat vrátit zásilku zpět do místa jejího převzetí obratem, tato mu pak bude účtována jako zpětná zásilka. Jinak mu bude zpět doručena ve stejný den kdy byla námi převzata pro doručení, pokud nebude dohodnuto jinak.

Expresní doručení

Po Praze - příplatek k ceně za běžnou trasu 150 Kč při doručení do 90 min. od času kdy byla objednávka zadána.

Mimo Prahu -příplatek k ceně za běžnou trasu 250 Kč s tím, že po zadání objednávky k zákazníkovi okamžitě vyráží kurýr pro zásilku, kterou veze přímo z místa jejího vyzvednutí do místa jejího doručení. Konkrétní čas doručení se pak odvíjí od vzdálenosti mezi místem převzetí a místem doručení zásilky a dále dle aktuální dopravní situace.

Běžnou cenu zjistíte na naší trasovací a cenové kalkulačce. V případě ale, že jsou obě adresy, tedy jak adresa pro vyzvednutí zásilky, tak adresa pro její doručení mimo Prahu, je potřeba k ceně za trasu mezi nimi připočítat i cenu trasy z výjezdového stanoviště v Praze a to z adresy Kundratka 2486/17b, Praha 8,18000 -sídlo naší společnosti, do místa vyzvednutí zásilky na adrese mimo Prahu. Obojí spočítáte na naší kalkulačce nebo nám pro výpočet ceny zavolejte na tel +420 603 170 564.

Zrušení objednané služby - odvolání kurýra

Zrušit objednanou kurýrní službu, tedy odvolat převzetí zásilky kurýrem za účelem jejího doručení je možné max. do 15 min. od doby, kdy byla služba objednána.Pokud tak bude učiněno později než do 15 min. od času objednání služby, má kurýrní služba Kurýr Bohemia nárok na úhradu částky objednavatelem služby ve výši 200Kč vč. DPH a to za jí zbytečně vynaložené finanční prostředky na "marný výjezd". V případě, že zásilka byla již kurýrem převzata a bylo zrušeno její převzetí a to ať už zadavatelem, odesílatelem nebo příjemcem zakázky hradí objednavatel služby tuto v plné ceně.

Zpětná zásilka

K původní běžné ceně trasy se přičítá 100%

Běžnou cenu zjistíte na naší trasovací a cenové kalkulačce.

Doručení zásilky s mezizastávkou

Částku zjistíte na naší trasovací a cenové kalkulačce případně volejte  603 170 564 pro možnost řešení ceny dohodou.

Doručení zásilky s bezpečnostním dohledem

Po Praze jednotná cena 1 500 Kč

Mimo Prahu příplatek k ceně za bežnou trasu 399 Kč/1 hod./1 člen bezpečnostní stráže

Běžnou cenu zjistíte na naší trasovací a cenové kalkulačce.

Termínovaná objednávka

Zadání objednávky 48 předem

Možná sleva 10%

_________________________

Doručování zásilek mimo naši provozní dobu

Všední den - běžná cena trasy dle výpočtu trasovací a cenové kalkulačky + příplatek 200 Kč

Víkend a svátky - běžná cena trasy dle výpočtu trasovací a cenové kalkulačky + příplatek 300 Kč

Pokud něco opravdu hoří zkuste nám zavolat a věc se pokusíme vyřešit k vaší spokojenosti třeba i dohodou, která bude záviset na naší vytíženosti a tak i možnosti vám vyhovět.

Tyto služby poskytujeme pouze v případě, že k tomu máme volné personální a provozní kapacity.

______________________

Platba za čekání

V případě čekání na převzetí nebo předání zásilky účtujeme 35 Kč za každých započatých 15 min.

Platba za manipulaci

Za nakládku nebo vykládku přepravovaných zásilek které jsou mimo standardní rozměr a váhu, nebo jejich počet přesáhne svým množstvím možnost jejich přesunu kurýrem do vozu najednou, účtujeme 50 Kč za každých započatých 15 min.

____________________________________________________________

Akce, které v danou dobu probíhají jsou platné dle v nich uvedených informací a podmínek a tyto jsou nadřazeny v době platnosti akce Všeobecným obchodním podmínkám a to především pak v konkrétních informacích v popisu akce samostatně uvedených.

Veškeré ceny za kurýrní služby jsou uvedeny včetně DPH.

Platby přijímáme v hotovosti nebo bankovním převodem.

Platba kartou u kurýra prostřednictvím terminálu není možná.

VŠE OSTATNÍ SE ŘÍDÍ DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A ZÁKONÍKŮ.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ

S objednávkou námi poskytovaných kurýrních služeb zadavatel-objednavatel této služby plně souhlasí s veškerým textovým obsahem (obchodní podmínky) uvedeným na tomto webu a to v plném rozsahu. Zadavatel-objednavatel kurýrních služeb se jejich objednáním zavazuje k tomu, že v zásilce kterou chce doručit nejsou věci podléhající rychlé zkáze (např. některé potraviny a podobně) a jeho neprůhledně zabalená-uzavřená zásilka neobsahuje nic nelegálního, živá zvířata jakéhokoliv druhu nebo cokoliv, co by ohrozilo lidské zdraví či život.

Ručíme pouze za doručení nám předané zásilky za tímto účelem. Za obsah zásilky nepřebíráme jakoukoliv odpovědnost. Pokud zásilka obsahuje křehké věci, sklo, nesmí se klopit a podobně je nutné, aby nás zákazník o tomto informoval, zásilku řádně na jejím balení danou informací označil a takový obsah zásilky řádně pro jeho převoz při balení zabezpečil proti poškození např. vystláním balíku kolem předmětu papírem, bublinkovou fólií, sklo balit samostatně a podobně.

Objednávky prostřednictvím SMS zprávy nepřijímáme a na zprávy SMS neodpovídáme.

V případě potřeby upřesnění některé ze zde uvedených informací volejte tel.: 00420/ 603 170 564

Ke stažení:

Vizitka-kuryr-bohemia 

Banner-kuryr-bohemia-336x280

Vseobecne-obchodni-podminky-aktualni-od-1-10-2022

Jsme Kurýr Bohemia

Expresní kurýrní služba Praha

Přeprava zásilek a balíků v Praze

Objednávka
Kalkulačka

Pražská kurýrní služba pro Prahu a okolí

Expresní přeprava zásilek v Praze i mimo ní

Přeprava zásilek kurýrem i po ČR

Zavolejte nám
+420 603 170 564